Republiek Suriname Zorgverlener of verzekeraar?

Gezondheid voor iedereen

Nu: Gratis gezondheidzorg voor kinderen en seniorenburgers.

Distributieschema van de basis zorgverzekeringspasjes voor de groepen 0 t/m 16 jaar en 60 plussers. U dient zich te begeven naar de school in uw ressort met medeneming van uw ID-­kaart, paspoort of Rijbewijs ter legitimatie.